Skip to main content

Poly Millennials is een hechte community. We geven om en voor elkaar. We spreken elkaar aan in en rondom de social media kanalen, ook buiten de digitale wereld, is Poly Millennials aanwezig. Een safe-space is belangrijk, voor wie en op welke plaats dan maar ook. We zijn er voor en met elkaar.

De organisatie van Poly Millennials heeft als kern regel, dat conflicten en/of oneffenheden in elkaars omgangsvorm door de personen zelf worden besproken. Dat hen die deel uitmaakt van de community, met elkaar in gesprek treed en de oneffenheden met elkander zal bespreken om in ieder geval binnen de community, in welke vorm dan ook, met elkaar om te kunnen blijven gaan.

Soms lukt dat niet. Waarnaar Poly Millennials beheer een strikt beleid voert. Indien meerdere personen niet met elkaar overweg kunnen, of dit niet opgelost kan worden, volgt zonder tussenkomst van beheer, verwijdering van een ieder, uit de community.

Toelating tot de community, kan altijd later wederom plaatsvinden, indien conflicten zijn opgelost, zijn besproken op éénzelfde schaal en niveau én wanneer dit door beheer/overige in acht wordt gehouden, dat alle partijen aangeven dat de situatie, voor allen binnen de community, weer okay is.

Uitzondering is (vanzelfsprekend) bij conflict met de oprichter/organisator van Poly Millennials. In dat laatste, kan een ieder bij beheer/organisator, aanvraag doen hoe die eventuele conflicten heeft proberen te voorkomen en/of bespreken. Poly Millennials beheerders/oprichters geven alle vrijheid en openheid in diens conflict situaties (indien van toepassing en nodig).

Ben jij en of zijn jullie beland in conflict situaties, of dreig je in conflict situaties te komen, waarbij je even wenst te sparren om e.e.a. te bespreken. Benader dan a.u.b. Wesley, via telefoon nummer 0623241432, hij zal met je verder communiceren om de situatie te bespreken.

Alles dat gedeeld wordt met beheer/organisatie van Poly Millennials is 100% vertrouwelijk, voel je dus zeker vrij en wees eerlijk, bij het benaderen van bepaalde situaties. Poly Millennials is gestart in 2020 met als basis een vertrouwde achterban, dat is en blijft de mooie basis die we hebben. Zonder vertrouwen in en voor de community, had Poly Millennials niet kunnen groeien naar de community die het vandaag de dag is. Er zijn honderden verhalen gedeeld, maar allen met enorm veel aandacht behandeld en besproken, zonder ooit één vertrouwen te schaden. Voel je welkom. Deel je verhaal.