Polymillennials.nl wenst voor iedereen een ‘safe space’ te waarborgen, om hier uitvoering aan te geven zijn enkele reglementen en gedragscodes opgesteld.

Het kan altijd gebeuren dat een reglement (nog) niet is opgenomen of een proces aan verbetering toe is, we waarderen het enorm als je met ons meedenkt om de ‘safe space’ te optimaliseren. Heb je suggesties, stuur dan je bericht aan contact@polymillennials.nl, hartelijk dank!

Waardering

Het is niet toegestaan om iemands vrijheid van zelfontplooiing te bekritiseren en diens al dan niet fysieke of mentale gezondheid in het geding te brengen met inachtneming van de Nederlandse grondwet. Denk hierbij aan uitsluiting, ridiculiseren, pesten e.d. op basis van: Etniciteit, religie, gender (identiteit), sekse, fysieke uiterlijk, fysieke mogelijkheden, mentale gezondheid, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, relationele voorkeur, opleidingsachtergrond, intelligentie, woonomstandigheden, arbeidsomstandigheden en dieet.

Geen mediaopnames

Het is niet toegestaan enige vorm van media- tekst- en audio opnames te maken/delen van aanwezigen. Het maken van eventuele mediabestanden zoals printscreens is expliciet alleen toegestaan indien de host hiervoor een speciaal daarvoor ingerichte (online) room heeft geselecteerd én dit vooraf is aangekondigd.

BDSM & Kink

Bdsm/kink kamer staat open voor ervaringen en whatnot delen maar altijd met consent van alle deelnemers. Kinkshaming is natuurlijk niet toegestaan.

Consent is alles

Consent is alles, ook voor emotionele content. Better safe than sorry dus wil je een onderwerp aansnijden die voor sommige mensen moeilijk kan zijn om aan te horen verifieer even of iedereen daar de mindspace voor heeft.

Benader de host bij vragen/conflicten

Een host van polymillennials is beschikbaar indien er vragen/opmerkingen/conflicten zijn. De host van polymillennials is aanwezig tot sluiting van de officiële meeting.

Pauze & afsluiting

Om 21:00 is er een gezamenlijke pauze en 23:00 is de algemene afsluiter. De 1 voor de vroege vogels en een mid check-up en de andere voor het officieel afsluiten. Na de afsluiting is iedereen welkom om te blijven maar zijn nieuwe deelnemers niet (meer) toegestaan.

Toegang tot 23.00u

Vanaf 23.00u zijn er geen nieuwe mensen meer welkom en wordt registratie afgesloten. Indien je voor deze tijd de meeting joint, kan je, zolang de mainhost actief is, toegang worden verleend.

Discretie

Ga discreet met elkaar en elkaars gegevens om. Geen persoonlijke informatie delen zonder hier expliciet toestemming voor te hebben. Denk aan achternamen, social media profielen en 06 nummers.

Naaktheid

Geen volledige naaktheid en/of expliciete seksuele handelingen (zaken zoals spanken en bondage met kleding aan is toegestaan)

Leeftijd

Om deel te nemen aan onze activiteiten stellen wij een leeftijdsgrens in waarin wij stellen dat deelname alleen mogelijk is wanneer je geboren bent tussen 01-01-1980 en 01-01-2000. Bij het foutief opgeven van deze informatie stellen wij een permanente ban in, die deelname aan de groep en evenementen uitsluit.

(niet van toepassing bij niet-millennials events)

Partner(s) buiten de doelgroep

Partner(s) die buiten de doelgroep vallen zijn toegestaan mits; aangegeven op het aanmeldformulier/host/mail en zijn geaccepteerd. Voor digitale meetings geldt de regel dat het dan gaat om een deelname die gezamenlijk wordt uitgevoerd. Wanneer deze niet (meer) gezamenlijk wordt uitgevoerd door de partner(s) die buiten de doelgroep vallen zullen zij verwijderd worden.

(niet van toepassing bij niet-millennials events)

Kort afwezigheid millennial met niet millennial partner(s)

Afwezigheid van jou als millennial is toegestaan voor bijvoorbeeld een plaspauze of bedtijd van kinderen/etc. We hanteren hierbij een periode van 15 minuten, duurt dit langer en is deze afwezigheid niet definitief, geef dit dan aan bij de host en in de groep zodat er concent is voor de afwezigheid van de millennial en dus aanwezigheid van de niet millennial.

(niet van toepassing bij niet-millennials events)

Actieve bijdragen

Het is voor alle aanwezigen fijn om actief mee te doen aan de borrel, Indien nodig zijn er kamer(s) aanwezig waar je even 'inactief' kan zijn.